Globalios ir regioninės kvartero tyrimų realijos – tarptautinis tyrėjų simpoziumas „Quaternary of the Eastern Baltic Region“

Palaipsniui traukiantis pandemijos sąlygotiems apribojimams, pasaulio mokslo ir studijų institucijose vėl organizuojama daugybė mokslinių konferencijų, seminarų ir susitikimų. Ne išimtis ir Gamtos tyrimų centras – Kvartero tyrimų laboratorijos mokslininkai, bendradarbiaudami su Latvijos universitetu, Lietuvos geologijos tarnyba, Latvijos kvartero tyrimų asociacija ir Lietuvos geologų sąjunga, rugsėjo 10–15 d. vakarų Lietuvoje ir Latvijoje organizavo tarptautinę konferenciją „Quaternary of the Eastern Baltic Region“. Septynioms Europos ir Amerikos šalims atstovavę tyrėjai pristatė 38 pranešimus, kuriuose aptarė įvairius su Skandinavijos apledėjimo dinamika, Baltijos jūros raida, kraštovaizdžio pokyčių ir gyventojų istorija, klimato kaita susijusius klausimus. Konferencijos metu buvo aplankyti ypatingą mokslininkų susidomėjimą keliantys lauko tyrimų objektai, čia buvo pristatytos naujausios tyrimų išvados, atsižvelgus į esamą tyrimų situaciją, buvo aptartos bendrų tyrimų ir projektų rengimo galimybės, paimti mėginiai specialioms analizėms. Akcentuotina, jog prioritetinė planuojamų tyrimų kryptis yra susijusi su globalia ir regionine turimos tyrimų medžiagos ir informacijos koreliacija ir interpretacija. Pristatytų pranešimų santraukos ir lauko tyrimų rezultatus apžvelgianti medžiaga publikuota atskirame leidinyje.

Konferencijos metu įvyko Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti (International Union for Quarternary Research, INQUA) Peribaltijos darbo grupės (Peribaltic Working Group) atstovų susitikimas, kurio metu aptartos tolesnės regiono tyrėjų bendradarbiavimo perspektyvos, prioritetinės grupės veiklos kryptys artėjančio INQUA kongreso kontekste.

Sveikiname Kolegę dr. Grazyną Kluczynską, Kvartero tyrimų laboratorijos vyresniąją mokslo darbuotoją, išrinktą Tarptautinės sąjungos kvarterui tirti Peribaltijos darbo grupės sekretore.

×