Globalių mokinių festivalis

Kovo 22 d. per ekskursiją „Globalių mokinių festivalyje“ Ekotoksikologijos ir Žuvų ekologijos laboratorijose lankėsi Gargždų „Kranto“ progimnazijos mokiniai, kurį organizavo UNESCO klubas ir Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programų koordinatoriai. Laboratorijų mokslininkai: dr. Živilė Jurgelėnė, dr. Brigita Gylytė, dr. Tomas Makaras, dr. Justas Dainys, dr. Roberta Valskienė, dr. Gintarė Sauliutė ir dr. Milda Stankevičiūtė mokinius supažindino su vandens ekosistemų taršos tipais, tyrimų objektais ir tiriamų rodiklių įvairove biologiniams efektams nustatyti. Mokiniams buvo pristatyta naujausia Danio rerio veisimo ir auginimo sistema, elgsenos registravimo įranga, įsigyta pagal LMT skirtą paramą mokslo infrastruktūrai atnaujinti (Nr. S-IRA-22-11) ir supažindinti su laboratorijoje vykdomais LMT finansuojamais aplinkos taršos tyrimų moksliniais projektais: „Parazitų ir taršos sąveikos poveikis vandens organizmams“ (MULTIS, Nr. S-MIP-21-10), „Padangų gaisrų ir mikro-/nanodalelių rizikos vandens aplinkai vertinimas“ (ARFA, Nr. S-MIP-22-51), „Veterinarinių antibiotikų sklaida ir ekotoksiškumas“ (TOXVET, Nr. S-MIP-22-70) ir „New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea“ (Detect2Protect, Nr. S-BIODIVERSA-23-1).

×