Igno Vaičeliūno atvira paskaita „Nafta. Nafta Lietuvoje“

Gerbiami kolegos,

Maloniai kviečiame į Igno Vaičeliūno (UAB „Minijos nafta“) atvirą paskaitą „Nafta. Nafta Lietuvoje“, kuri įvyks gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 14 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (101 kab.).

Renginio moderatorius – dr. Jonas Satkūnas.

Renginys taip pat bus transliuojamas „MS Teams“ platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjVlNGVjMDktYjRjMy00YWU3LTljZDUtZmY1NjM2NzcyMjgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2237bc326a-28ad-44a6-8074-5e0cc93f49b2%22%7d

 

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai

Mokslo sklaidos grupė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2, Vilnius

El. p. mokslosklaida@gamtc.lt

×