DVIEJŲ SPINDULIŲ SKENUOJANTIS SPEKTROFOTOMETRAS AGILENT TECHNOLOGIES CARY 60 UV-VIS

Įrenginio modelis
Agilent Technologies Cary 60 UV-Vis

Gamintojas
Agilent Technologies (JAV)

Paskirtis
• Matavimams standartinėse ir pratekančio tipo kiuvetėse atlikti.
• Fermentinių reakcijų sistemoms matuoti, baltymo kiekiui nustatyti.

Techniniai parametrai
Tinkamas matavimams standartinėse ir pratekančio tipo kiuvetėse atlikti.

Padalinys
Ekotoksikologijos laboratorija

×