IKRŲ INKUBAVIMO SISTEMA SU ŠEŠIOMIS 8 L TALPOS WEISS TIPO KOLBOMIS

Įrenginio modelis
Ikrų inkubavimo sistema su šešiomis 8 l talpos Weiss tipo kolbomis.

Gamintojas
Lietuva

Paskirtis
Žuvų ikrams inkubuoti ir toliau auginti. Sistema tinkama ir šaltavandenėms žuvų rūšims.

Techniniai parametrai

  • Inkubatorius integruotas į didesnę recirkuliacinę akvakultūros sistemą (RAS) su dvylika žuvų baseinų (iš viso 6 m3).
  • Biologinis ir mechaninis vandens filtrai.
  • Galimybė reguliuoti vandens temperatūrą, apšvietimą, automatinį šėrimą.

Padalinys
Žuvų ekologijos laboratorija

×