IŠ DALIES LAKIŲJŲ IR NELAKIŲJŲ CHEMINIŲ JUNGINIŲ, IŠSKIRIAMŲ ORGANINIAIS TIRPIKLIAIS, KIEKYBINĖS IR KOKYBINĖS SUDĖTIES NUSTATYMAS

Paslaugos aprašymas
Kiekybinės ir kokybinės lakiųjų ir nelakiųjų cheminių junginių sudėties nustatymas.

Panaudojimo galimybės
Dugno nuosėdų, dirvožemio ir biologinių bandinių tyrimas.

Padalinys
Geoaplinkos tyrimų laboratorija

×