LAZERIO ABSORBCIJOS SPEKTROMETRAS PICARRO CAVITY RING-DOWN SPECTROMETER G2121-I

Įrenginio modelis
Picarro Cavity Ring-Down Spectrometer G2121-i

Gamintojas
PICARRO (JAV)

Paskirtis
Organinės ir karbonatinės anglies turinčių medžiagų (gamtinių ir dirbtinių) anglies izotopų santykiui (δ13C) nustatyti, panaudojant katalitinio deginimo ir lazerio absorbcijos metodus. Organinės anglies šaltiniams apibūdinti.

Techniniai parametrai
Analitinė neapibrėžtis ne didesnė nei 0,2 ‰.

Padalinys
Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

×