MIKROSVARSTYKLĖS SARTORIUS ME5, SE2 SERIES

Įrenginio modelis
Sartorius ME5, SE2 Series

Gamintojas
Sartorius AG (Vokietija)

Paskirtis
Mikromėginiams sverti. Pavyzdžiui, stabiliųjų izotopų analizei skirtiems mėginiams paruošti.

Techniniai parametrai
Sveria min. 0,00001; maks. 210 g.

Padalinys
Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorija

×