MULTIDIMENSINĖS DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA SU MASIŲ DETEKTORIUMI

Įrenginio modeliai

 • Shimadzu dujų chromatografas GC-2010 su masių detektoriumi GCMS-QP2010
 • Shimadzu dujų chromatografas GC-2010 Plus su liepsnos jonizacijos detektoriumi (FID)
 • Automatinis mėginių įvedimo įrenginys AOC-5000
 • Automatinis mėginių įvedimo terminės desorbcijos būdu įrenginys TD-20
 • Tiesioginio įpurškimo į kolonėlę įrenginys OCI/PTV-2010

Gamintojas
Japonija

Paskirtis
Lakiesiems organiniams junginiams kokybiškai ir kiekybiškai analizuoti.

Techniniai parametrai

 • Dujų chromatografas GC-2010 su masių detektoriumi GCMS-QP2010. Jonų šaltinis – 70 eV elektronų smūgio šaltinis. Masių ribos: 10–1090 m/z; automatinis skystų ir iš viršerdvės surinktų mėginių įvedimo įrenginys AOC-5000; automatinis mėginių įvedimo terminės desorbcijos būdu įrenginys TD-20. Tiesioginio įpurškimo į kolonėlę / programuojamos temperatūros garinimo įrenginys OCI/PTV-2010. Dujų chromatografas GC-2010 Plus su liepsnos jonizacijos detektoriumi (FID). Papildomas automatinis skystų mėginių įvedimo įrenginys.
 • Nešančiosios dujos: helis (min. grynumas 99,9985 %).
 • Naudojamos kapiliarinės kolonėlės: Rxi-1ms; Rtx-5; Stabilwax; Rt-βDEXsm (JAV).
 • Asmeninis kompiuteris, monitorius ir spausdintuvas.
 • Taikomoji programinė įranga DCH valdyti, duomenims surinkti ir apdoroti.
 • Kompiuterinė masių spektrų biblioteka NIST08 (>190 000 junginių).

Padalinys
Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorija

×