NEŠIOJAMASIS MULTIMETRAS WTW MULTI 340I

Įrenginio modelis
WTW multi 340i

Gamintojas
WTW Wissenschftlich-Technische Werkstatten (Vokietija)

Paskirtis
pH, O2, savitajam elektriniam laidžiui matuoti.

Techniniai parametrai

  • pH matavimo ribos: atsižvelgiant į elektrodo duomenis, tikslumas 0,01±skaitmuo.
  • O2 matavimo ribos: 0….19,99 mg/l, paklaida ±0,5 %.
  • Savitasis elektrinis laidis: matavimo ribos: 0…500mS/cm , paklaida ±1,0 %.

Padalinys
Klimato ir vandens tyrimų laboratorija

×