SHIMADZU DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA SU MASIŲ SELEKTYVIU DETEKTORIUMI GCMS-QP2010. SHIMADZU DUJŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA SU LIEPSNOS JONIZACIJOS DETEKTORIUMI GC-2010 PLUS

Įrenginio modelis
Shimadzu dujų chromatografijos sistema su masių selektyviu detektoriumi GCMS-QP2010. Shimadzu dujų chromatografijos sistema su liepsnos jonizacijos detektoriumi GC-2010 Plus.

Gamintojas
Japonija

Paskirtis
Organiniams junginiams analizuoti abiotinės ir biotinės aplinkos komponentuose.

Techniniai parametrai

  • Mėginio įvedimo sistema su standartiniu srauto dalinimu ir be jo (Split/Splitless) bei programuojamos temperatūros išgarinimo inžektoriumi.
  • Termostatas, programuojamas 5–450 °C temperatūroje.
  • Liepsnos jonizacijos detektorius (LJD): maksimali darbinė temperatūra 450 °C; mažiausia aptikimo riba lygiavertė 1,6 pg C/s dodekanui.
  • Masių selektyvus detektorius (MSD): masių analizatorius su kvadrupoline konstrukcija ir elektronų smūgine jonizacija. Nustatomas masių intervalas: 1,5–1090 amv.
  • Automatinė mėginių įvedimo sistema.
  • Kapiliarinės kolonėlės.
  • Kompiuteris su programiniu paketu, skirtas mėginiams automatiškai įvesti ir valdyti bei duomenims surinkti ir saugoti.
  • Dujų tiekimo sistema (He, H2 ir suslėgtasis oras).
  • Kompiuterinė masių spektrų biblioteka NIST08.

Padalinys
Geoaplinkos tyrimų laboratorija

×