SHIMADZU EFEKTYVIOJI SKYSČIŲ CHROMATOGRAFIJOS SISTEMA LC 20AD SU UV-VIS DETEKTORIUMI (HPLC)

Įrenginio modelis
Shimadzu efektyvioji skysčių chromatografijos sistema LC 20AD su UV-Vis detektoriumi (HPLC).

Gamintojas
Japonija

Paskirtis
Organiniams junginiams analizuoti abiotinės ir biotinės aplinkos komponentuose.

Techniniai parametrai

  • Dviejų siurblių sistema su trijų kanalų nudujinimu ir palaikomu mobiliosios fazės srautu 0,0001–10 ml/min.
  • Automatinė mėginių įvedimo sistema, standartine paklaida iki 0,3 %.
  • Ultravioleto ir regimosios šviesos sugerties detektorius (SPD 20-AV), kurio signalo triukšmo lygis ne didesnis nei 0,5×10^-5 AU. Registravimo intervalas: 190 nm – 900 nm.
  • Kompiuteris su programiniu paketu, skirtas mėginiams automatiškai įvesti ir valdyti bei duomenims surinkti ir saugoti.

Padalinys
Geoaplinkos tyrimų laboratorija

×