SKYSTŲ SCINTILIATORIŲ SUPERŽEMO FONO BETA SPEKTROMETRAS TRI-CARB 3170 TR/SL

Įrenginio modelis
Tri-Carb 3170 TR/SL

Gamintojas
Perkin-Elmer (JAV)

Paskirtis
Beta daleles skleidžiančių dirbtinių ir gamtinių radionuklidų (tričio, radioanglies, stroncio-90 ir kt.) itin žemam savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos, branduolinės geochronologijos ir kitus uždavinius.

Techniniai parametrai
Tričio savitojo aktyvumo detektavimo riba tiesioginio matavimo būdu <10 TV.

Padalinys
Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

×