SKYSTŲ SCINTILIATORIŲ SUPERŽEMO FONO SPEKTROMETRAS QUANTULUS 1220

Įrenginio modelis
Quantulus 1220

Gamintojas
LKB Wallac (Suomija)

Paskirtis
Beta ir alfa daleles skleidžiančių dirbtinių ir gamtinių radionuklidų (tričio, radioanglies, stroncio-90 ir kt.) itin žemam savitajam aktyvumui nustatyti, sprendžiant radiacinio monitoringo, radioekologijos, branduolinės geochronologijos ir kitus uždavinius.

Techniniai parametrai
Tričio savitojo aktyvumo detektavimo riba tiesioginio matavimo būdu <5 TV.

Padalinys
Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

×