Išleista knyga apie geologą kunigaikštį Antaną Karolį Giedraitį

Geologo kunigaikščio Antano Karolio Giedraičio 175-mečio jubiliejaus proga šiais metais Lietuvos geologų sąjunga parengė ir Utenos leidykla „Indra“ išleido dr. Jono Satkūno ir habil. dr. Valentino Baltrūno knygą (straipsnių rinkinį) „Kunigaikštis geologas Antanas Karolis Giedraitis“. Knygoje apžvelgti XIX a. antrosios pusės krašto geologinio pažinimo pradmenys, geologinio kartografavimo darbai, A. K. Giedraičio gyvenimas ir profesinė veikla, geologo darbų reikšmė dabartinei geologinių tyrimų raidai Lietuvoje. Atskiros publikacijos skirtos A. K. Giedraičio šeimai ir tėviškei; taip pat žymaus geologo darbams nuo Lietuvos nutolusiose šalyse (Turkmėnijoje, Užbaikalėje (Rytų Sibire)); A. K. Giedraičio ir jo kolegų surinktoms uolienų ir mineralų kolekcijoms aprašyti. Knyga apie neeilinę mūsų šalies asmenybę skirta tiek mokslo istorikams, tiek plačiajai visuomenei.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

×