Išleista knyga „Vilniaus universiteto XXVI biologų laida“

Išleista knyga „Vilniaus universiteto XXVI biologų laida“ [sudarytojas, bendraautorius, redaktorius akad. Mečislovas Žalakevičius. – Vilnius : Baltijos kopija, 2024. – 622[2] p. : iliustr., portr. ISBN 978-609-417-269-4]

Mokslo istorijai ir egodokumentikai priskiriamoje knygoje pateikta trumpa informacija apie Vilniaus universitetą ir jo Gamtos fakultetą, jame 1967–1972 metais biologams dėsčiusius iškilius dėstytojus ir profesūrą (jos aprašyta virš 30), joje savo prisiminimais ir nueito gyvenimo kelio patirtimi pasidalino didžioji dalis Vilniaus universiteto XXVI biologų laidos absolventų, kurių tarpe yra net aštuoni mokslininkai, apgynę dr. ir habil. dr. disertacijas, keturi iš jų apdovanoti Lietuvos mokslo, Rusijos Federacijos vyriausybės, Lietuvos valstybine ir Lietuvos MA vardinėmis premijomis, vadovavę mokslo laboratorijoms, mokslinių tyrimų institutams ir centrams, parengę daugybę universiteto bakalaurų ir magistrų, vadovavę jų tyrimams ir baigiamiesiems darbams, vadovavę gamykloms, vienas jų išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu (akademiku). Net septyni šio kurso mokslininkai dirbo Gamtos tyrimų centre ir jį sudarančiuose mokslinių tyrimų institutuose: doc. dr. Kazimieras Baranauskas, doc. dr. Povilas Ivinskis, dr. Violeta Pileckaitė Ivinskienė, dr. Rasa Jomantienė, dr. Irena Zitikaitė, akad. habil. dr. Mečislovas Žalakevičius ir dr. Valdemaras Žiliukas.

Knygoje apie dėstytojus prisiminimais dalijasi ir jų bendradarbiai.

Mūsų kursą lydėjo sėkmė – 1967–1972 metais Vilniaus universitete biologams dėstė išskirtiniai profesoriai ir dėstytojai, kurių dauguma buvo paruošta dar tarpukario Aukštųjų kursų, Lietuvos/Vytauto Didžiojo/ universitete bei garsiuose užsienio šalių universitetuose. Jų tarpe buvo puikių mokslininkų, sukūrusių originalias mokslines mokyklas, už savo straipsnius ir knygas gavusių Valstybines mokslo premijas, be to apdovanotų dvigubomis Valstybinėmis mokslo premijomis bei išrinktų Lietuvos mokslų akademijos nariais.

Knyga skiriama Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto XXVI biologų laidos 50-mečio jubiliejui. Ji dienos šviesą išvydo 2024 metų balandžio viduryje. Šiuos metus Lietuvių tautosakos archyvas skelbia egodokumentikos metais. Sudaryta knyga pilnai atitinka šios mokslo šakos reikalavimus pateikiamai medžiagai – atsiminimai, dienoraščių ir laiškų fragmentai, to laikmečio nuotraukos. Ši knyga – tai žmonių liudijimai apie gyventą laiką, patirtus įvykius, to laikmečio aplinką ir atmosferą, juose dėstoma sava pozicija, pasaulėžiūra, išreiškiamos vertybės. Knyga gali būti vertinga ne tik kurso kolegų vaikams ir vaikaičiams, bet ir tapti vertingu tyrimo šaltiniu mokslininkams ir ateities tyrėjams, reikšmingu palikimu ateities kartoms. Publikuoti tekstai gali papildyti turimus istorinius, kultūrinius ar kalbinius šaltinius.

Knygoje įdėtose ištraukose iš Violetos Pileckaitės Ivinskienės rašytų dienoraščių, laiškų ir prisiminimų atgyja 1967–1969 metų kurso gyvenimo kronika – primiršti vardai ir pavardės, studijų epizodai, pirmųjų dviejų studijų vasarų praktikų kasdienybė, studentų savarankiškų tyrimų atradimai, sutikti žmonės, studentiška buitis, lankomų vietų grožis, etnografiniai kaimai, aptinkamos biologinės įvairovės vertybės, studentiškų žygių ir jų dalyvių (universiteto žygeivių) romantika, o svarbiausia – atsiskleidžia to laikmečio aplinka ir atmosfera – išlikusiose sovietmetyje darytose nuotraukose įam-

žinti rūbai, apavas, vaikų vežimėliai ar dviratukai, žaislai, mūsų šukuosenos ir „makiažas“, kiemų pilkas suskeldėjęs asfaltas, išsiklaipę, kažkada buvę „šaligatviai“, telkšančios kiemų balos po lietaus, autobusai, troleibusai, automobiliai, pajuodusios, aprūkusios namų sienos…

Knygos pabaigoje sudarytame tematiniame fotografijų albume ir knygos tekstinėje dalyje pateikta virš 1000 nuotraukų, įamžinusių šios biologų laidos gyvenimą, studijų kasdienybę, vasaros praktikų darbus, priverstines talkas kolūkiuose, tarnybą sovietinėje armijoje, jau absolventų rengtų susitikimų epizodus.

Knyga išleista kurso absolventų asmeninėmis lėšomis ir prieinama Nacionalinėje M. Mažvydo ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekose, taip pat – Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje ir Dotnuvos m. bibliotekose.

Akad. Mečislovas Žalakevičius

GTC Paukščių ekologijos laboratorijos afilijuotasis mokslininkas

×