Jaunųjų geologų stovyklos tęsinys

„Jei ne karantinas tai būtų jau 40-oji geologų stovykla, kuri gyvuoja nuo 1984 metų“, telefonu priminė mokytoja Janina Puronienė, kuri pirmą kartą nedalyvavo stovykloje. Šiemet stovykla buvo pilna įvairių užsiėmimų, pradedant nuo geologinių maršrutų, baigiant darbu su laboratorinėmis priemonėmis,  kūrybinėmis dirbtuvėmis ir nuostabiomis geologų paskaitomis.

Patys didžiausieji žygiavo pro Debeikių kalbantį šaltinį į Verpeto kalną kurio viršūnėje – riedulių krūva. Iš kur čia tie rieduliai atsirado, niekas dar neišsiaiškino. Aiškinama dvejopai: arba ledynai juos sunešė, arba žmonės sutempė. Bet mįslė lieka. Kita moksleivių grupė leidosi ir kilo upės terasomis, ir morenų kalvelėmis keliavo iki Duobio ežero. Krašte daug ežerų, upelių – visa Alanta išraižyta slėniais ir senvagėm, tačiau šiame krašte galima pasijusti tarsi Amazonės džiunglėse – nei praeisi nei perbrisi…atstumai labai dideli, o ežerų ir upių krantai apžėlę augmenija. Taip pat buvo ir dvi išvykos į muziejus: aplankėme Alantos dvarą ir Jono Satkūno sodybą su nuostabiais muziejais. Gamtai pažinti reikalingi pojūčiai, ir tik paskui protas apmąsto patirtį ir sukuria sąvokas bei išvadas. Stovykloje tam yra vadovai, šiemet itin pasiruošę, apsikaustę mikroskopais, kūrybinėmis užduotimis bei žaidimais.  Stovyklautojai apsistojo nuostabiose Alantos profesinio ruošimo patalpose, kur net sienos savo kalba. Po ilgų maršrutų moksleiviai darbavosi išsijuosę vėsiose patalpose. Dr. Gražina Skridlaitė mokė jaunuosius geologus uolienų klasifikacijos, kaip atskirti nuosėdines uolienas nuo magminių, magmines nuo metamorfinių, vulkanines nuo intruzinių, natūralias uolienas nuo žmonių sukurtų. Surengtas konkursas, kuriame reikėjo atpažinti ir aprašyti uolienas. Vyšnia ant torto tapo paskutinę naktį vykęs naktinis orientacinis žygis.

Kaip gaila jog stovykla jau baigėsi. Būreliai ir jų moksleiviai buvo apdovanoti naujausiais Geologijos akiračių žurnalais,  LGT leistomis „Šaltiniai ir versmės“ knygomis – katalogais, Gamtos tyrimų centro dovanėlėmis.  Dalis stovyklos išlaidų buvo padengta iš GEOTESTUS UAB, GEOCONSULTING UAB, GEOMINA UAB, GEOINŽINERIJA UAB geologinių įmonių paramos, Lietuvos geologų sąjungai Lietuvos mokslų tarybos paramos akademinėms asociacijoms (Nr. P-ACO-24-20) skirtomis lėšomis. Stovyklą padėjo organizuoti buvusio Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (dabar LINEŠA) Pilietinio, turizmo ir etnokultūrinio ugdymo skyriaus buvusi vedėja Aurelija Augūnienė ir LINEŠA renginių koordinatorius  Marius Juškevičius.  Dėkojame stovyklos vadovams Šiaurės licėjaus patirtinio ugdymo mokytojui S. Saarman, Gamtos tyrimų centro geologėms dr. L. Gedminienei, dr. G. Skridlaitei, O. Deminai.

×