JAV mokslininkų vizitas Gamtos tyrimų centro Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje

2022 m. balandžio 12 d. Gamtos tyrimų centro (GTC) Geologijos ir geografijos instituto Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijoje lankėsi mokslininkai, atvykę iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV): Pietų Ilinojaus universiteto Karbondeilio (SIU Carbondale) prof. Charlesas M. Ruffneris, JAV Žemdirbystės departamento (USDA) miško gaisrų ekologas, studijuojantis Aidaho universitete, doktorantas Brianas van Winkle’as ir Vytauto Didžiojo universiteto ŽUA Miškų ir ekologijos fakulteto vyr. mokslo darbuotojas dr. Michaelas Mantonas. Apsilankymo tikslas – pasidalyti mokslinio darbo patirtimi, susipažinti su atliekamais moksliniais tyrimais ir jų rezultatų pritaikymo galimybėmis, aptariant galimo tarpinstitucinio bendradarbiavimo kryptis.

Keletą pastarųjų metų prof. Charlesas M. Ruffneris bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkais ir Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojais, kurių vienas, Gintautas Kibirkštis, yra GTC Klimato ir vandens tyrimų laboratorijos doktorantas. Mokslinių tyrimų tema yra miško gaisrų istorijos atkūrimas Lietuvoje.

Vizito metu laboratorijos vadovas, vyr. mokslo darbuotojas prof. habil. dr. Jonas Mažeika ir vyresn. mokslo darbuotojas dr. Rimantas Petrošius aprodė laboratorijos patalpas ir pakomentavo apie jose esančių įrenginių paskirtį. Svečiams buvo pristatyta laboratorijoje atliekamų tiriamųjų darbų įvairovė, supažindinta su pagrindinėmis tyrimų kryptimis: aplinkos radioaktyvumo, branduolinės geofizikos ir branduolinės chronologijos tyrimais ir pritaikymo galimybėmis, nagrinėjant branduolinės energetikos objektų ir aplinkos sąveiką bei nustatant aplinkoje vykstančių medžiagų pernašos procesų ir reiškinių chronologiją. Taip pat vizito metu dalyvavo mokslininkės iš kitų GTC laboratorijų: dr. Ieva Baužienė, dr. Rita Linkevičienė ir dr. Laura Gedminienė. Jos pristatė Geoaplinkos, Klimato ir vandens bei Kvartero tyrimų laboratorijų veiklą ir svarbiausius jose atliekamus tyrimus ir aptarė jų pritaikymo miškotvarkoje galimybes.

Šiais metais susitikimo svečiai prof. Charlesas M. Ruffneris, dr. Michaelas Mantonas ir GTC doktorantas Gintautas Kibirkštis ir jo disertacijos vadovė vyresn. mokslo darbuotoja dr. Rūtilė Pukienė kartu su bendraautoriais publikavo mokslinį straipsnį –  Manton, M., Ruffner, C., Kibirkštis, G., Brazaitis, G., Marozas, V.,  Pukienė, R., Makrickiene, E., Angelstam, P., 2022. „Fire Occurrence in Hemi-Boreal Forests: Exploring Natural and Cultural Scots Pine Fire Regimes Using Dendrochronology in Lithuania“. Land 11, 260. Daugiau apie gaisrų pušynuose Lietuvoje atliktus tyrimus galima pasiskaityti atviros prieigos straipsnyje adresu https://doi.org/10.3390/LAND11020260.

Ateityje tikimasi toliau tęsti bendradarbiavimą ir vykdyti bendrus projektus gamtosaugos, kraštovaizdžio tvarkymo ir ekogeologinių tyrimų srityse.

Iš kairės pirmas – dr. Michaelas Mantonas, ketvirtas – Brianas van Winkle’as, penktas – prof. Charles’as M. Ruffneris

Nuotraukų autorė dr. Olga Jefanova.

×