Jeruzalės ežerėlio dugno nuosėdų tyrimai

Remiantis ilgalaikiu bendradarbiavimu, mokslininkai iš Varšuvos universiteto (P. Szwarczewski ir E. Smolska) ir Gamtos tyrimų centro (J. Mažeika, O. Jefanova, I. Baužienė ir M. Tamkevičiūtė) 2023 m. gegužės 25 d. surinko Jeruzalės ežerėlio dugno nuosėdų kolonėles tolimesniems kompleksiniams tyrimams. Vandens telkinių dugną užpildančios nuosėdos gali būti puikus archyvas gamtinėje aplinkoje vykstančių pokyčių – tiek natūralių, sukeltų klimato kaitos, tiek susijusių su žmogaus ūkine veikla istoriniais laikais. Nedidelis vandens telkinys, esantis į vakarus nuo Jeruzalės gatvės Vilniuje, atrodo, yra geras objektas tarpdisciplininiams tyrimams, dokumentuojantiems ežero apylinkėse per pastaruosius 200 metų vykstančius pokyčius. Panašios formos ir dydžio rezervuaro egzistavimą patvirtina ir lenkiški, ir lietuviški archyviniai topografiniai žemėlapiai. Šio nedidelio rezervuaro dugne yra dumblingos ir molingos nuosėdos su kintamu organinių medžiagų kiekiu, kurios susikaupė praeityje. Šių nuosėdų vertikalus kintamumas yra praeityje šioje Vilniaus dalyje vykusių pokyčių rezultatas. Remiantis šio ir kitų vandens rezervuarų tyrimais, bus siekiama rekonstruoti netolimoje praeityje vykusius pokyčius, susijusius su skirtingais Vilniaus raidos etapais – Rusijos imperijos laikais, tarpukariu, taip pat pastarųjų 80–90 metų laikotarpiu, kuris buvo diversifikuotas ūkinės raidos požiūriu. Netoliese vykę ūkiniai pokyčiai turėtų atsispindėti šį rezervuarą užpildančių nuosėdų litologinių, fizikinių ir cheminių savybių kaitoje.

×