Geografijos metraštis

„Geografijos metraštis“ („Annales Geographicae“) – recenzuojamas periodinis mokslo leidinys, leidžiamas nuo 1958 m.

Iki 2015 m. buvo leidžiamas Gamtos tyrimų centro, nuo 2016 m. leidžiamas Lietuvos socialinių tyrimų centro ir Lietuvos geografų draugijos.

Mokslo žurnalas „Geografijos metraštis“ pristato geografinės pakraipos publikacijas. Leidinys referuojamas GeoRef, VINITI, CEJSH duomenų bazėse.

ISSN 2335-8610

Redaktorių kolegija:

Donatas Burneika (vyriausiasis redaktorius, Lietuvos socialinių tyrimų centras)

Dovilė Krupickaitė (vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, Lietuvos geografų draugija)

Ieva Baužienė (Gamtos tyrimų centras)

Vidmantas Daugirdas (Lietuvos socialinių tyrimų centras)

Arūnas Galkus (Gamtos tyrimų centras)

Boguslavas Gruževskis (Lietuvos socialinių tyrimų centras)

Jussi Jauhiainen (Turku universitetas, Turku)

Zigmas Kairaitis (Lietuvos edukologijos universitetas)

Zaiga Krisjane (Latvijos universitetas, Ryga)

Sebastian Lentz (Leibnico regioninės geografijos institutas, Leipcigas)

Andrej Levchenkov (Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas, Karaliaučius)

Ramūnas Povilanskas (Klaipėdos universitetas)

Garri Raagmaa (Tartu universitetas, Tartu)

Marek Sobczyński (Lodzės universitetas, Lodzė)

Rasa Šimanauskienė (Gamtos tyrimų centras)

Darijus Veteikis (Vilniaus universitetas)

Reikalavimai autoriams

×