Nauja tarptautinė iniciatyva tirti kraujasiurbių vabzdžių platinamus parazitus „Wildlife Malaria Network” (WIMANET)

Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslininkai koordinuoja tarptautinį laukinių gyvūnų maliarijos tyrėjų tinklą Lietuvoje.

Pasaulinės klimato kaitos ir intensyvios žmogaus veiklos sukelti globalūs pokyčiai skatina įvairių parazitų plitimą į regionus, kuriuose anksčiau jų nebuvo. Kraujasiurbiai vabzdžiai: uodai, smulkieji ar upiniai mašalai platina daugybę žmonių ir gyvūnų ligų sukėlėjų. Šių vabzdžių pernešami hemosporidiniai parazitai yra svarbūs dėl jų globalaus paplitimo, didelės įvairovės ir sukeliamų žmonių, naminių ir laukinių gyvūnų sveikatos problemų.

Siekdami geriau suprasti šią hemosporidinių kraujo parazitų grupę ir įvertinti augančias rizikas, Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos tyrėjai suvienijo jėgas su 22-iejų šalių pasaulio mokslininkais ir sumanė naują, Europos Sąjungos finansuojamą, iniciatyvą sukurti laukinių gyvūnų maliarijos tyrėjų tinklą (WIMANET) Europos tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology,– COST). Šia bendradarbiavimo iniciatyva, sutelkus įvairių mokslinių grupių išteklius, patirtį ir duomenis, siekiama su laukinių gyvūnų hemosporidiniais parazitais susijusias problemas spręsti globaliu mastu.

Dešimtmečiais parazitologai, ekologai, ornitologai, mamalogai ir herpetologai, o pastaraisiais metais ir molekulinės biologijos specialistai intensyviai tyrinėja hemosporidinius parazitus. Atlikus šiuos tyrimus, gauta vertinga informacija apie šeimininkų ir parazitų sąveikas, parazitų sukeliamas ligas, geografinį paplitimą ir šeimininkų kaitą parazito evoliucijos metu. Atlikti tyrimai atskleidė patogeninį hemosporidinių infekcijų poveikį ir jų reikšmę laukinių gyvūnų apsaugai. Šiuo metu vis daugiau dėmesio skiriama šių parazitų pernešėjams, taikomi naujausi genetinių tyrimų metodai, siekiant išsiaiškinti sudėtingus parazitų ir jų šeimininkų genų raiškos ypatumus.

Koordinuojant ir sutelkiant bendras pastangas vykdyti mokslinių tyrimų WIMANET veiklą, siekiama palengvinti plataus masto mokslinio bendradarbiavimo iniciatyvas, peržengiančias nacionalines ir regionines ribas.

COST veiklos WIMANET pagrindiniai tikslai yra šie:

  • Bendrasis mokslinių tyrimų planas: skatinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų ir dalytis žiniomis. Bendradarbiaujant pasauliniu mastu, spręsti svarbiausius klausimus, susijusius su pernešėjų platinamais parazitais.
  • Tarpdisciplininis bendradarbiavimas: skatinti tarpdisciplininį požiūrį, suburiant įvairių sričių ekspertus. Tikimasi, kad šis įvairiapusis bendradarbiavimas padės geriau suprasti šeimininko-vektoriaus-hemosporidinių parazitų sistemą.
  • Parama ankstyvosios karjeros tyrėjams: pritraukti ir remti įvairių sričių tyrėjus, suteikiant mokymosi ir bendradarbiavimo galimybes. Šia veikla siekiama ugdyti prie tinklo prisijungusių tyrėjų kompetenciją ir stiprinti bendruomeniškumą.
  • Suinteresuotų šalių įtraukimas: siekiant perduoti žinias, aktyviai bendrauti su suinteresuotomis šalimis, politikos formuotojais ir plačiąja visuomene. Šia iniciatyva siekiama didinti visuomenės įsitraukimą į mokslinių tyrimų vykdymą, plečiant informuotumą apie kraujasiurbių vabzdžių platinamus parazitus ir jų poveikį.

Suvienijus mokslininkus ir institucijas iš viso pasaulio, WIMANET žada praturtinti mūsų supratimą apie laukinių gyvūnų hemosporidinius parazitus ir pritaikyti veiksmingas strategijas, padėsiančias spręsti laukinių gyvūnų maliarijos ir kitų hemosporidiozių sukėlėjų keliamas problemas besikeičiančiame pasaulyje.

Šio tinklo veiklą Lietuvoje koordinuoja Gamtos tyrimų centro mokslininkai dr. Vaidas Palinauskas ir dr. Carolina R. F. Chagas; dr. Melanie Y. L. Duc vadovauja darbo grupei, apimančiai molekulinių žymenų ir parazitų morfologinių tyrimų aspektus.

Daugiau informacijos apie WIMANET rasite COST veiklos CA22108 tinklalapyje adresu https://www.cost.eu/actions/CA22108/.

Iš kairės į dešinę:  WIMANET tinklo koordinatoriai Lietuvoje – Gamtos tyrimų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Vaidas Palinauskas ir vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Carolina R. F. Chagas; WIMANET darbo grupės vadovė mokslo darbuotoja dr. Melanie Y. L. Duc.

Kontaktai žiniasklaidai: Vaidas Palinauskas, Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorija, el. p. vaidas.palinauskas@gamtc.lt, tel. +370 5 272 9269

Tekstą parengė: Justė Aželytė, Vaidas Palinauskas, Rita Žiegytė.

Nuotraukos: V. Palinauskas (asmeninė), C. F. R. Chagas (asmeninė), M. Y. L. Duc (asmeninė).

×