Naujausi tyrimai Genetikos laboratorijoje

Šiuo metu Sarcocystis parazitų tyrimai daugiausia atliekami, analizuojant gyvūnų skerdeną. Visgi, aplinkos tyrimai leistų ne tik greičiau nustatyti galimus infekcijos šaltinius, bet ir išvengti gyvūnų naudojimo tyrimams. Dėl to šiuo tyrimu siekėme nustatyti pasirinktas naminius gyvulius infekuojančias Sarcocystis rūšis nuosėdose, surinktose iš vandens telkinių, esančių pietryčių Baltijos regiono šalyse.

Iš įvairių vandens telkinių Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje iš viso buvo surinkti 99 nuosėdų mėginiai. Pasirinktoms Sarcocystis rūšims (S. cruzi, S. bovifelis, S. hirsuta, S. arieticanis, S. tenella, S. capracanis, S. miescheriana ir S. bertrami) aptikti buvo naudojamas rūšiai specifinė lizdinė PGR, žymeniu naudojant cox1 geną.

Išanalizavus rezultatus buvo nustatytas statistiškai mažesnį (p < 0,05) Sarcocystis parazitų paplitimą Estijoje (50 %), palyginti su kitomis trimis šalimis, kur Sarcocystis spp. DNR aptikimo dažnis buvo žymiai didesnis – nuo ​​88 iki 100%. Iš tirtų Sarcocystis rūšių dažniausiai buvo identifikuoti S. cruzi (83,8 %) ir S. arieticanis (55,6 %) rūšių parazitai, kurių tarpiniai šeimininkai atitinkamai yra galvijai ir avys. Kai kurių tirtų Sarcocystis rūšių aptikimo rodikliai labai skyrėsi pasirinktose pietryčių Baltijos šalyse.

Manoma, kad tam tikrų Sarcocystis rūšių aptikimo rodikliai priklauso ne tik nuo gyvūnų skaičiaus 1 km2, bet ir nuo įvairių ekologinių veiksnių bei ūkininkavimo praktikos, naminių gyvūnų kontakto dažnio su plėšrūnais ir galimybe užsikrėsti per gamtinius vandens ar maisto šaltinius.

Tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos vykdant projektą „Išsami mikroorganizmų ir pirmuonių parazitų analizė (Lietuvos) dirbamose žemėse: vandenyje, dirvožemyje ir pašaruose“ (projekto Nr. S-MIP-23-7).

„Parasitology Research“ žurnale publikuotus tyrimus atliko Genetikos laboratorijos dokt. Agnė Baranauskaitė, prof. dr. Elena Servienė bei dr. Živilė Strazdaitė-Žielienė kartu su GTC Molekulinės ekologijos laboratorija darbuotojais dr. Daliumi Butkausku ir dr. Petru Praku.

Nuoroda į publikaciją:
https://link.springer.com/article/10.1007/s00436-024-08234-w

×