Dr. Sigita Jurkonienė

Laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Augalų fiziologijos laboratorija

Augalų fiziologijos laboratorijos moksliniai interesai sietini su: 1) augalų reakcijų į ekstremalėjančio klimato sąlygas tyrimais įvairiuose objekto organizuotumo lygmenyse ir 2) inovatyvių priemonių paieška naudojamųjų augalų kokybei pagerinti.

Ekstremalėjančio klimato sąlygos keičia augalų augimą ir vystymąsi, taip formuodamos gilesnius pokyčius natūraliose ir ūkinėse ekosistemose.  Vykstantys procesai, naujos invazijos joms sukelia naujų iššūkių. Dėl augančios ekstremalių meteorologinių reiškinių tikimybės ir didesnio jų stiprumo labai padidėja rizika prarasti ūkinių ekosistemų produktyvumą. Siekiant išvengti galimų ekonominių nuostolių, būtina prisitaikyti prie šiuo metu kintančių klimato sąlygų: gausesnių kritulių, aukštesnės temperatūros vasarą, stiprių ankstyvųjų šalnų, vandens stygiaus. Todėl patikimi augalų augimo ir vystymosi reakcijų į besikeičiančias klimato sąlygas tyrimai gali užtikrinti naujų technologijų ir priemonių,  didinančių augalų atsparumą klimato kaitai, sukūrimą (akcentuojant ekologiškumą). Šiuo tikslu naudojamos klimato modeliavimo schemos, leidžiančios sukurti priemones augalų augimo ir vystymosi kontrolei klimato kaitos sąlygomis.

Laboratorijoje vykdomi augalo hormoninės sistemos, metabolizmo, ląstelės membranų aktyvių ir pasyvių pernašų, genų raiškos tyrimai, kokybiškai ir kiekybiškai įvertinant augalų prisitaikymą prie druskingumo, užmirkimo, sausros, osmosinio streso, atšalimo, rūgštingumo sąlygų, tiriant inovatyvias priemones naudojamųjų augalų kokybei pagerinti. Šioje tematikoje bendradarbiaujama su Bulgarijos MA Augalų fiziologijos ir genetikos instituto, Ukrainos MA M. G. Cholodno botanikos instituto, Braunšveigo technikos universiteto (Vokietija), Helsinkio universiteto (Suomija) mokslininkais.

×