Prof. dr. Elena Servienė

Laboratorijos vadovė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Genetikos laboratorija

Genetikos laboratorijoje vykdomi fundamentiniai ir taikomieji gamtinių ir modelinių mikrobiosistemų struktūros ir funkcionavimo tyrimai. Naudojant šiuolaikinius metagenominius tyrimo metodus, vertinama gamtinėse ekosistemose paplitusių prokariotinių ir eukariotinių mikroorganizmų bei mielių virusų įvairovė, vykdoma biokontrolės savybėmis pasižyminčių mikroorganizmų paieška ir funkcionalumo tyrimai. Taikant aukšto našumo sekoskaitos ir bioinformatinės analizės metodus, nustatomos visuminės mikroorganizmų bendrijos ant gamtinių ir technologinių objektų. Panaudojant mikroorganizmų kultivavimo ir molekulinės analizės metodus, nagrinėjamas atskirų mikrobiotos komponentų poveikis mikroorganizmų bendrijų būklei ir funkcionalumui. Atliekamas vandens, pašarų, maisto žaliavų ir produktų mikrobiologinio užterštumo vertinimas, analizuojama potencialiai kenksmingų aplinkai ir žmogui mikroorganizmų sklaida. Vykdoma priešmikrobinių ir priešvirusinių veiksnių atranka ir vertinimas, moduliuojamas biocidinių sistemų ir medžiagų aktyvumas, siekiant išaiškinti jų veikimo mechanizmus ir praplėsti taikymo maisto pramonėje, sveikatos apsaugoje ir žemės ūkyje perspektyvas. Taikant funkcinės genomikos, transkriptominius ir proteominius metodus, tiriama ląstelės atsako į stresą raiška ir atsparumo formavimo mechanizmai. Kaupiamos sisteminės žinios apie mikrobiosistemų struktūrą, molekulinius atskirų jos komponentų sambūrio mechanizmus prisideda prie bioekosistemų tvaraus naudojimo ir išsaugojimo.

×