P. B. Šivickio parazitologijos laboratorija

Pagrindinės tyrimų kryptys – eukariotinių parazitinių organizmų (protistų ir helmintų) biologinė įvairovė, molekulinė diagnostika, evoliucinė biologija, filogeografija ir funkcijos ekosistemose kintančiomis aplinkos sąlygomis. Vykdomi ilgalaikiai fundamentiniai tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai šiose pagrindinėse srityse: molekuliniai parazitų ir jų šeimininkų tarpusavio santykių mechanizmai; parazitų ekologija ir virulentiškumas; parazitinių organizmų genetinė įvairovė ir populiacinė genetika; parazitų molekulinė diagnostika ir taksonomija; parazitų filogenija ir filogeografija. Vykdomi migruojančių paukščių, graužikų ir moliuskų platinamų parazitų evoliucinės biologijos, ekologinio plastiškumo ir plitimo Baltijos regiono ekosistemose mechanizmų tyrimai. Šių tyrimų pagrindu bus plėtojamos parazitinių ligų profilaktikos ir kontrolės inovacinės strategijos.

×