Lietuvos žinduolių atlasas

© 2022 Žinduolių ekologijos laboratorija, Gamtos tyrimų centras.
Be autoriaus leidimo kopijuoti negalima.

 1. Ežys (Erinaceus roumanicus): anksčiau vadintas concolor, pakeistas IUCN 2021
 2. Kurmis (Talpa europaea)
 3. Paprastasis kirstukas (Sorex araneus)
 4. Kirstukas nykštukas (Sorex minutus)
 5. Vandeninis kirstukas (Neomys fodiens)
 6. Mažasis vandeninis kirstukas (Neomys anomalus)
 7. Kūdrinis pelėausis (Myotis dasycneme)
 8. Vandeninis pelėausis (Myotis daubentoni)
 9. Branto pelėausis (Myotis brandti)
 10. Natererio pelėausis (Myotis nattereri)
 11. Ūsuotasis pelėausis (Myotis mystacinus)
 12. Rudasis ausylis (Plecotus auritus)
 13. Europinis plačiaausis (Barbastella barbastellus)
 14. Rudasis nakviša (Nyctalus noctula)
 15. Mažasis nakviša (Nyctalus leisleri)
 16. Natuzijaus šikšniukas (Pipistrellus nathusii)
 17. Šikšniukas nykštukas (Pipistrellus pipistrellus)
 18. Vėlyvasis šikšnys (Eptesicus serotinus)
 19. Šiaurinis šikšnys (Eptesicus nilssoni)
 20. Dvispalvis plikšnys (Vespertilio murinus)
 21. Paprastoji voverė (Sciurus vulgaris)
 22. Upinis bebras (Castor fiber)
 23. Lazdyninė miegapelė (Muscardinus avellanarius)
 24. Ąžuolinė miegapelė (Eliomys quercinus)
 25. Miškinė miegapelė (Dryomys nitedula)
 26. Didžioji miegapelė (Glis glis)
 27. Beržinė sicista (Sicista betulina)
 28. Naminė pelė (Mus musculus)
 29. Dirvinė pelė (Apodemus agrarius)
 30. Geltonkaklė pelė (Apodemus flavicollis)
 31. Miškinė pelė (Apodemus sylvaticus)
 32. Mažoji miškinė pelė (Apodemus uralensis)
 33. Pelė mažylė (Micromys minutus)
 34. Pilkoji žiurkė (Rattus norvegicus)
 35. Juodoji žiurkė (Rattus rattus)
 36. Rudasis pelėnas (Clethrionomys glareolus)
 37. Vandeninis pelėnas (Arvicola amphibius)
 38. Paprastasis pelėnas (Microtus arvalis)
 39. Pelkinis pelėnas (Alexandromys oeconomus)
 40. Pievinis pelėnas (Microtus agrestis)
 41. Pelėnas dvynys (Microtus rossiaemeridionalis)
 42. Ondatra (Ondatra zibethicus)
 43. Pilkasis kiškis (Lepus europaeus)
 44. Baltasis kiškis (Lepus timidus)
 45. Jūros kiaulė (Phocoena phocoena)
 46. Baltasis banginis (Delphinapterus leucas)
 47. Vilkas (Canis lupus)
 48. Rudoji lapė (Vulpes vulpes)
 49. Mangutas (Nyctereutes procyonoides)
 50. Meškėnas (Procyon lotor)
 51. Rudasis lokys (Ursus arctos)
 52. Miškinė kiaunė (Martes martes)
 53. Akmeninė kiaunė (Martes foina)
 54. Šermuonėlis (Mustela erminea)
 55. Žebenkštis (Mustela nivalis)
 56. Europinė audinė (Mustela lutreola)
 57. Kanadinė audinė (Mustela vison)
 58. Juodasis šeškas (Mustela putorius)
 59. Barsukas (Meles meles)
 60. Ūdra (Lutra lutra)
 61. Lūšis (Lynx lynx)
 62. Vilpišys (Felis silvestris)
 63. Žieduotasis ruonis (Phoca hispida)
 64. Paprastasis ruonis (Phoca vitulina)
 65. Ilgasnukis ruonis (Halichoerus grypus)
 66. Šernas (Sus scrofa)
 67. Taurusis elnias (Cervus elaphus)
 68. Danielius (Dama dama)
 69. Dėmėtasis elnias (Cervus nippon)
 70. Stirna (Capreolus capreolus)
 71. Briedis (Alces alces)
 72. Stumbras (Bison bonasus)
 73. Muflonas (Ovis aries)

 

×