Palinologijos ir paleobotanikos kongresas Prahoje: 200 metų paleobotanikai

2024 m. gegužės 25 – birželio 2 d. Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotoja Laura Gedminienė dalyvavo Prahoje, Čekijoje, vykusiame XV-ajame tarptautiniame palinologijos mokslų kongrese ir XI-ojoje tarptautinėje paleobotanikos mokslų organizacijų konferencijoje su moksliniu pranešimu „Temporal and spatial changes in pollen-based climate reconstruction trends for Lateglacial and Holocene in mid-Baltic region“. Renginyje dėmesys buvo skiriamas: klimato kaitai ir kraštovaizdžio raidai įvairiais laikotarpiais; paleobotaniniams ir paleobiologiniams tyrimams, tyrimų metodams ir metodikoms, naujausioms technologijoms, naujovėms ir istorijai; klimato, aplinkos ir žmonių populiacijos sąveikai ir pokyčių tiriamu laikotarpiu vertinimui.

×