Paroda skirta Nepriklausomybės akto signatarams – „Jų buvo dvidešimt“

Gamtos tyrimų centro bendruomenė jau šiandien pradeda švęsti 105-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Jūsų dėmesio laukia paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarams – „Jų buvo dvidešimt“. Štai keletas jos rengėjos Violetos Pukelytės minčių:

„Profesionalai jos nemėgsta, bet žmogaus galvoje neretai ima ir susisuka lizdą mintis – „kas būtų, jeigu…“. Artėjant Vasario 16-ajai galvoju apie ilgą ir gana kruviną Lietuvos kelią į Laisvę. Jo grindinį – žiniomis, švietimu, lėšomis, gyvybėmis – tvirtino anksčiau gyvenusios kartos. Kas būtų, jeigu 1917 m. rugsėjo 18 d. Vilniuje į savaitės trukmės konferenciją nebūtų susirinkę 214 dalyvių, jeigu jie nebūtų nusprendę siekti Lietuvos nepriklausomybės, jeigu nebūtų į Lietuvos Tarybą išrinkę būtent šių dvidešimties atstovų: aštuonių teisininkų, keturių kunigų, trijų agronomų, dviejų bankininkų ir po vieną – gydytojo, publicisto ir inžinieriaus, kurie tuo metu buvo dar tokie jauni (atkreipkite dėmesį į jų amžių)… Gal todėl tokie drąsūs ir entuziastingi. O kas jeigu būtų susvyravę, išsigandę ar pagalvoję: „O kas man iš to?“ (šiandien dažnai girdimas klausimas) ir nepasirašę… Neturėtume įstabaus Lietuvos atstatymo dvidešimtmečio, kad ir kaip kam nepatiktų, iki šiandien tebevadinamo gyvenimu „prie Smetonos“. Tiek visko buvo nuveikta, tokie tautiškumo pamatai sudėti, kad atsilaikė iki pat 1990-ųjų… Jei ne jie, ar turėtume Kovo 11-ąją…

Sukasi mintys apie visa tai, apie signatarus, palikusius mums ryškų naujosios Lietuvos istorijos riboženklįLietuvos Nepriklausomybės Aktą, apie Laisvės trapumą, apie mūsų nusiteikimą ją ginti ir puoselėti… Burkimės aplink Vasario 16-ąją, glauskimės po trispalve vėliava, kaip kas mokame – darbais, maldomis ar kūryba išsakykime meilę Lietuvai, būkime budrūs ir saugokime mūsų Laisvę. Švęskime!“

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje, Pilies g. 26, susirinko, posėdžiavo ir vienbalsiai Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašė dvidešimt Lietuvos Tarybos narių: KAZIMIERAS BIZAUSKAS (25 m.), PETRAS KLIMAS (26 m.), JOKŪBAS ŠERNAS (29 m.), PRANAS DOVYDAITIS (31 m.), JONAS VAILOKAITIS (31 m.), ALEKSANDRAS STULGINSKIS (32 m.), MYKOLAS BIRŽIŠKA (35 m.), VLADAS MIRONAS (37 m.), JURGIS ŠAULYS (38 m.), STEPONAS KAIRYS (39 m.), ANTANAS SMETONA (42 m.), ALFONSAS PETRULIS (44 m.), KAZIMIERAS STEPONAS ŠAULYS (46 m.), JONAS VILEIŠIS (46 m.), JONAS SMILGEVIČIUS (46 m.), DONATAS MALINAUSKAS (48 m.), JUSTINAS STAUGAITIS (51 m.), SALIAMONAS BANAITIS (51 m.), STANISLOVAS NARUTAVIČIUS (55 m.), JONAS BASANAVIČIUS (66 m.).

×