Paskirtas Kalbos komisijos apdovanojimas už lietuvių kalbos puoselėjimą dr. Valerijui Rašomavičiui

Kalbos komisija jau dešimtą kartą įteiks apdovanojimus už lietuvių kalbos puoselėjimą.

Skulptūrėle „Sraigė“ ir diplomu šiemet bus apdovanotas Gamtos tyrimų centro mokslininkas dr. Valerijus Rašomavičius už reikšmingą indėlį kuriant ir puoselėjant gamtos mokslų srities lietuvišką terminiją.

Laureatai bus pagerbti vasario 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Lietuvos mokslų akademijos organizuojamame Lietuvių kalbos dienų renginyje. Renginys vyks Mokslų akademijos salėje.

Valerijus Rašomavičius – Gamtos tyrimų centro mokslininkas, aktyviai dalyvaujantis lietuviškų terminų kūrimo, norminimo ir tvarkybos darbe. Jo ilgametė mokslinė ir visuomeninė veikla glaudžiai susijusi su lietuviškos botanikos terminijos kūrimu ir sklaida. Nuo 1992 m. jis buvo Botanikos žodyno komisijos, kuri veikė prie tuometinio Botanikos instituto, pirmininkas. Tos Komisijos sukurti ir patvirtinti augalų ir grybų pavadinimai buvo įtraukti į Botanikos vardų žodyną (1998 m.) ir daugiatomį veikalą Lietuvos grybai. Nuo 1998 m. Valerijus Rašomavičius dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės veikloje svarstant, kuriant ir norminant terminus ir nomenklatūrinius pavadinimus. Mokslininkas ypatingą dėmesį skiria lietuviškiems augalijos pasaulio struktūrų pavadinimams. Jis yra pasiūlęs augalijos sintaksonų (klasių, eilių, sąjungų, asociacijų ir subordinuotų vienetų) lietuviškąją nomenklatūrą, įdiegęs į vartoseną gamtinių buveinių lietuviškų pavadinimų. Valerijus Rašomavičius daug prisidėjo prie augalų lietuviškų vardų tarptautinės sklaidos – teikė juos daugiakalbio veikalo (Stanley J. Kays, 2011: Cultivated vegetable of the world: a multilingual onomasticon. Wageningen) leidėjams, buvo vienas iš iniciatorių paskelbti Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos rankraštį Taislius augyminis. Jis yra Lietuvos mokslo tarybos Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos vykdymo grupės narys. Svarbus Valerijaus Rašomavičiaus indėlis į lietuvių kalbos puoselėjimą yra mokslo ir mokslo populiarinimo darbų redagavimas. Jis vienas ar su kolegomis redagavo du Lietuvos raudonosios knygos leidimus (2007, 2021 m.), leidinį EB svarbos natūralių buveinių inventorizavimo vadovas (2012 m.) ir dar ne vieną leidinį apie Lietuvos gamtą ir ją tyrinėjusius mokslininkus.

Daugiau informacijos Paskirti Kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą – Valstybinė lietuvių kalbos komisija (vlkk.lt)

×