Plenarinis pranešimas 21-ojoje Europos karabidologų konferencijoje Budapešte

Birželio 3–5 d. Budapešte (Vengrija) vyko 21-oji Europos karabidologų konferencija. Į šią konferenciją skaityti plenarinio pranešimo buvo pakviestas Entomologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Norbertas Noreika (skaityto pranešimo tema „Carabid beetles in ecosystem restoration“). Pranešimas sulaukė didelio delegatų susidomėjimo, užvirė įdomi mokslinė diskusija apie žygių vaidmenį ekosistemų atkūrime.

Dr. N. Noreika šioje konferencijoje skaitė ir įprastinį žodinį pranešimą apie žygių mitybos agrocenozėse sąsajas su ūkininkavimo būdais, pesticidų naudojimu.

Renginyje dalyvavo žygių tyrinėtojai iš daugelio Europos šalių ir kelių tolimesnių kraštų: Kanados, Filipinų, Pakistano, Alžyro. Paskutinę konferencijos dieną delegatai keliavo į Pilišo kalnus netoli Budapešto, kur buvo supažindinti su vykdomu miško regeneravimo ir skirtingų ūkininkavimo metodų poveikio biologinei įvairovei eksperimentu. Nuoroda į renginio puslapį: https://sites.google.com/view/21ecm/home

×