Plėšrieji paukščiai suopiai Lietuvoje perneša Sarcocystis vienaląsčius parazitus, sudarančius cistas graužikų smegenyse

DNR analizės ir mikroskopiniais metodais tirtos dvi suopių rūšys – paprastasis suopis ir tūbuotasis suopis bei jų vaidmuo perduodant Sarcocystis parazitus, sudarančius cistas graužikų smegenyse. Ieškant šių parazitų taip pat analizuoti 694 smulkiųjų žinduolių (12 rūšių) smegenų mėginiai. Parazitų cistos rastos tik ruduosiuose pelėnuose, užkrėtimas sudarė 9 %. Pusėje tirtų paprastųjų suopių žarnynų nustatyta Sarcocystis glareoli rūšis, formuojanti cistas graužikų smegenyse. Šie parazitai keičia graužikų elgseną sutrikdydami jų orientaciją aplinkoje, todėl užkrėsti gyvūnai tampa lengvu grobiu plėšriesiems paukščiams. Abejuose tirtuose tūbuotuose suopiuose rasta Sarcocystis parazitų, įskaitant mokslininkų iki šiol neaprašytą rūšį.

Tyrimas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos vykdant projektą „Patogeninių Sarcocystis rūšių aptinkamų laukiniuose gyvūnuose genetiniai ir morfologiniai tyrimai“ (Nr.: S-MIP-23-4)

„Biology“ žurnale publikuotus tyrimus atliko: dr. P. Prakas, dr. M. Jasiulionis, dokt. T. Šukytė, dr. E. Juozaitytė-Ngugu, dr. V. Stirkė, doc. dr. (HP) L. Balčiauskas ir dr. (HP) D. Butkauskas

Išsamiau su tyrimų rezultatais susipažinti galite atviros prieigos straipsnyje  https://doi.org/10.3390/biology13040264

×