Podoktorantūros stažuotės GTC – šiandiena ir perspektyvos

Gamtos tyrimų centre vyko konferencija „Podoktorantūros stažuotės GTC – šiandiena ir perspektyvos“, skirta pristatyti Gamtos tyrimų centre 2021-2023 m. vykdytų podoktorantūros stažuočių projektų, finansuotų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, rezultatus. Įvertinant šiandieninę podoktorantūros studijų būklę Centre, renginio metu buvo pristatyti ir šiuo metu institucijoje vykdomi podoktorantūros projektai – gauti rezultatai, planuojami tyrimai ir projektų perspektyvos.

×