Kviečiame į doktor. Dovilės Čepukoit parengtos daktaro disertacijos gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

Maloniai kviečiame į doktor. Dovilės Čepukoit parengtos daktaro disertacijos „DIAPORTHE IR XANTHOMONAS GENČIŲ MIKROORGANIZMAI FABACEAE ŠEIMOS AUGALUOSE“ gynimo posėdį 2024 m. kovo 28 d. (ketvirtadienį) 10.00 val. GTC Konferencijų salėje (Akademijos g. 2).

Pirmininkas:

Dr. Zigmantas Gudžinskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos  mokslai, Biologija – N 010).

 

Nariai:

Dr. Jurgita Švedienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos  mokslai, Biologija – N 010).

Dr. Audrius Menkis (Švedijos agrarinių mokslų universitetas, Gamtos  mokslai, Biologija – N 010).

Dr. Neringa Rasiukevičiūtė (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Agronomija – A 001).

Dr. Diana Marčiulynienė, (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Žemės ūkio mokslai, Miškotyra – A 004).

 

Posėdis vyks kontaktiniu  būdu, tačiau bus transliuojamas ir per MS Teams platformą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjUyZDYxODUtMThhOC00YjA2LTg4Y2QtOWIxZWYwZWQ4ODFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%22f81a4a6f-e8e6-4b37-9c81-64b0262fa05e%22%7d

×