Kviečiame į doktor. Luko Petrulaičio parengtos daktaro disertacijos gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

Maloniai kviečiame į doktor. Luko Petrulaičio parengtos daktaro disertacijos „Svetimžemių sedulos (Cornus) genties augalų invazyvumą Lietuvoje lemiančių biologinių ir ekologinių savybių lyginamasis vertinimas“ gynimo posėdį 2023 m. gruodžio 14 d. 10.00 val. GTC Konferencijų salėje (Akademijos g. 2).

Pirmininkas:

Dr. Juozas Labokas (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012).

Nariai:

Dr. Ilona Jukonienė (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, botanika, – N 013).

Dr. Sigita Jurkonienė (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, biologija – N 010).

Prof. dr. Vitas Marozas (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012).

Dr. Anna Mežaka (Daugpilio universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012).

Posėdis vyks kontaktiniu  būdu, tačiau bus transliuojamas ir per MS Teams platformą

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdjOWQ1Y2YtN2YyMi00NTk1LWI2MDUtZWQxOTc2ZjBmOTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%22f81a4a6f-e8e6-4b37-9c81-64b0262fa05e%22%7d

×