Kviečiame į doktor. Ramunės Stanevičienės parengtos daktaro disertacijos gynimo posėdį 2023 m.

Gerb. kolegos,

Maloniai kviečiame į doktor. Ramunės Stanevičienės parengtos daktaro disertacijos „Vyšnių ir trešnių mikrobiotų sudėtis ir biokontrolės komponentai“ gynimo posėdį 2023 m. gruodžio 20 d. 13.00 val. GTC Konferencijų salėje (Akademijos g. 2).

Pirmininkas:

Prof. dr. (HP) Algimantas Paulauskas  (Vytauto Didžiojo Universitetas, Gamtos mokslai, Biologija – N 010).

Nariai:

Prof. dr. Nomeda Kuisienė (Vilniaus Universitetas, Gamtos mokslai, Biologija – N 010).

Dr. Sigita Jurkonienė  (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Ekologija ir aplinkotyra – N 012).

Dr. Deividas Valiūnas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Biologija – N 010).

Dr. Rūta Gerasimaitė  (Makso Planko Biofizikinės Chemijos institutas, Göttingen, Vokietija, Gamtos mokslai, Biochemija – N 004).

 

Posėdis vyks kontaktiniu  būdu, tačiau bus transliuojamas ir per MS Teams platformą

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQxNDZkMTktNzQ4NC00YjEyLTgwOTAtYjQyOGRkY2UzMDlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%22f81a4a6f-e8e6-4b37-9c81-64b0262fa05e%22%7d

 

×