Kviečiame į doktoranto Tautvydo Žalnieriaus parengtos daktaro disertacijos „Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) sėklų formavimosi valdymas biologiškai aktyviomis medžiagomis” gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

Maloniai kviečiame į doktoranto Tautvydo Žalnieriaus parengtos daktaro disertacijos „Sosnovskio barščio (Heracleum sosnowskyi) sėklų formavimosi valdymas biologiškai aktyviomis medžiagomis” gynimo posėdį, kuris įvyks 2024 m. gegužės 29 d. 14.00 val. GTC Konferencijų salėje (Akademijos g. 2).

Pirmininkė – prof. habil. dr. Eugenija Kupčinskienė (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra, N 012).

Nariai:

  1. dr. Jurga Būdienė (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra, N 012),
  2. dr. Zigmantas Gudžinskas (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra, N 012),
  3. doc. dr. Raimondas Šiukšta (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biologija, N 010),
  4. prof. dr. Valya Vassileva (Bulgarijos mokslų akademijos Augalų fiziologijos ir genetikos institutas, gamtos mokslai, biologija, N 010)

Posėdis vyks kontaktiniu būdu bei bus transliuojamas per MS Teams platformą.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmIyN2RhMWYtZDJmZi00NWMzLWEzZjctMDBlYTBkYmRhZTk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%229d317ec7-bc7d-4cc4-8b86-61be90f4203c%22%7d

×