Kviečiame į Eglės Malachovskienės parengtos daktaro disertacijos „Mikromicetų destrukcinė veikla, skaidant sėmenų aliejaus polimerų kompozitus su organinių gamybos atliekų užpildais, ir jos priklausomybė nuo aplinkos veiksnių” gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

Maloniai kviečiame į doktorantės Eglės Malachovskienės parengtos daktaro disertacijos „Mikromicetų destrukcinė veikla, skaidant sėmenų aliejaus polimerų kompozitus su organinių gamybos atliekų užpildais, ir jos priklausomybė nuo aplinkos veiksnių” gynimo posėdį, kuris įvyks 2024 m. birželio 12 d. 11.00 val. GTC Konferencijų salėje (Akademijos g. 2).

Pirmininkė:
dr. Daiva Burokienė (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)

Nariai:
dr. Svetlana Markovskaja (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, biologija – N 010)
dr. Ilona Jonuškienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – T 005)
dr. Kristina Ložienė (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012)
habil. dr. Ewa Zalewska (Liublino gyvybės moklsų universitetas (University of Life Sciences in Lublin), ekologija ir aplinkotyra – N 012)

Posėdis vyks kontaktiniu būdu bei bus transliuojamas per MS Teams platformą.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTEzM2NmNjYtZGU1NC00OWZhLWE0ODQtZjIxNjRkMGU2Zjhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%227c79d28e-88a3-401a-abec-1cde3be10764%22%7d

Susitikimo ID: 346 481 664 485
Slaptasis kodas: ia2vDz

Maloniai kviečiame dalyvauti

×