Kvietimas

Buveinių nykimas ir fizinis jų naikinimas lemia globalų biologinės įvairovės nykimą. Siekiant atstatyti buveines ar bent jau pagerinti jų kokybę visame pasaulyje yra kuriamos ekologinių tinklų sistemos arba gamtiniai karkasai, kuriuos sudaro saugomos teritorijos ir jas jungiantys ekologiniai koridoriai. Lietuvos upės, kurios yra gamtinio karkaso dalis, praėjusiame amžiuje patyrė stiprų antropogeninį poveikį iš žemės ūkio, pramonės ir melioracijos sektorių. Atlikus Lietuvos hidrologinio tinklo vertinimą, nustatyta, jog net 82,6 proc. Lietuvos upių ir upelių vagų yra sureguliuotos: pagilintos, pakeistas jų nuolydis, panaikinti vingiai.

Šių metų gruodžio 17 d., penktadienį, nuo 10 val. Aplinkos apsaugos agentūros prie Aplinkos ministerijos, Hidrografinio tinklo skyriaus vedėjas Gintautas Sabas skaitys pranešimą tema „Lietuvos upių renatūralizacija“.

Pranešėjas aptars:

  • Lietuvos vidaus vandenų telkinių teisinį reglamentavimą;
  • Lietuvoje įvykdytus, vykdomus ir planuojamus vykdyti upių renatūralizacijos projektus;
  • Inžinierinius upių renatūralizacijoje taikomus sprendimus;

Kadangi pranešime bus akcentuojami techniniai upių atkūrimo aspektai, prie seminaro kviečiame prisijungti ekologijos, aplinkotyros, zoologijos, botanikos ir kitų sričių specialistai, kurie klausimų-atsakymų sesijos metu galėtų ir norėtų papildyti pranešėją savo srities komentarais.

Į seminarą kviečiami visi gamtos apsauga besidomintys studentai.

Norinčius sudalyvauti prašome registruotis: https://forms.office.com/r/Y8ZCvND27M

Nuoroda į susitikimą: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aaf70a194a2534bc79d260a12473166d3%40thread.tacv2/1639039970098?context=%7b%22Tid%22%3a%2282c51a82-548d-43ca-bcf9-bf4b7eb1d012%22%2c%22Oid%22%3a%225bbf00a4-7f9a-46f8-9a40-7fe72febd5b1%22%7d

Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu į dr. Arūną Samą: arunas.samas@gf.vu.lt

×