Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo (-os) pareigoms užimti Floros ir geobotanikos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vertinant nevietinių augalų invazyvumą, atliekant invazinių augalų populiacijų lauko tyrimus, analizuojant tyrimų duomenis, sudarant duomenų bazes ir dalyvavimas eksperimentinės plėtros veiklose.

Darbo pobūdis: invazinių ir vietinių augalų rūšių savybių tyrimai: lauko tyrimai, mokslinių duomenų rinkimas, klasifikavimas ir analizė; tarptautinio lygio mokslo straipsnių publikavimas; rezultatų pristatymas tarptautinėse konferencijose, mokslinių tyrimų projektų vykdymas ir eksperimentinės plėtros darbai invazinių augalų kontrolės ir saugomų augalų rūšių išsaugojimo srityse.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 1,13 iki 1,37.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti tyrėjas, esantis ne žemesnės pakopos kaip patvirtintas tyrėjas, atitinkantis kvalifikacinius reikalavimus ir turintis kompetencijas, reglamentuotas Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023-12-18 posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31 patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 12 punkte.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą dalyvauti konkurse, kuriame nurodoma, į kokias pareigas jis pretenduoja;
  2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopiją;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją įrodančių dokumentų kopijas;
  5. Konkurso dalyvio anketą;
  6. mokslinių ir mokslo sklaidos publikacijų sąrašą;
  7. Veiklos planą penkerių metų laikotarpiui.

Komisijai reikalaujant, papildomai gali būti pateikti ir kiti mokslinę veiklą įrodantys dokumentai.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2024-02-21.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-03-21.

×