Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Ekotoksikologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant eksperimentinius naujos kartos medžiagų ir jų mišinių poveikio įvairaus trofinio lygmens testiniuose organizmuose ir šių medžiagų sąveikos mišiniuose tyrimus. Gebėjimas analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis naudojant šiuolaikines statistines ir analizės programas, nustatyti tiriamų medžiagų sukeliamo poveikio ypatumus, dėsningumus ir mechanizmus.

Darbo pobūdis: vykdomi tyrimai numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programoje „Kenksmingų medžiagų, patogenų ir nepalankių veiksnių sklaida besikeičiančioje aplinkoje rizikos vertinimo ir aplinkos kokybės gerinimo kontekste (Tarša)“. Numatoma atlikti įvairios kilmės medžiagų ir jų mišinių, užterštų gamtinių vandenų poveikio testinėms dumblių, vėžiagyvių, augalų ir žuvų rūšims tyrimus, įvertinant morfofiziologinių ir biocheminių rodiklių pokyčius, tirti teršalų kaupimosi ir pasiskirstymo organizmuose bei įvairiuose vandens ekosistemų sanduose procesus, vykdyti naujų nanoekotoksiškumo tyrimo metodų paiešką.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie atitinka Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-352 patvirtinto Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašo 8 punkte nustatytus reikalavimus pripažintam tyrėjui ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2 papunktyje nustatytus reikalavimus vyresniajam mokslo darbuotojui. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 66686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-12-01.

Dokumentų pateikimo terminas: 2024-03-01.

×