SedaDNA bendruomenės susitikimas „SedaDNA Meeting Potsdam: Shedding light on current developments in Paleo Ecological Genomics“

2023 m. birželio 6–9 d. Potsdame, Vokietijoje, vyko SedaDNA bendruomenės susitikimas „SedaDNA Meeting Potsdam: Shedding light on current developments in Paleo Ecological Genomics“. Renginys vyko Alfredo Wegenerio institute, Helmholtzo poliarinių ir jūrų tyrimų centre (AWI). Šis susitikimas organizuotas kartu su PAGES PaleoEcoGen darbo grupe.

GTC Kvartero tyrimų laboratorijos mokslo darbuotoja, VU podoktorantūros stažuotoja Laura Gedminienė pristatė pranešimą: „VEGETATION RECONSTRUCTION OF THE POST-GLACIAL ENVIRONMENTAL VARIATIONS IN SE LITHUANIA: COMPARING SedaDNA AND POLLEN DATA“. Savo pranešime L. Gedminienė pristatė podoktorantūros metu vykdytų naujausių Dūkštelio ežero nuosėdų tyrimų rezultatus.

Pristatyti moksliniai tyrimai finansuojami iš LMT projekto „Pasaulinių klimato ir žmogaus ekspansijos įvykių įtaka augalų paleobendruomenėms pietiniame Baltijos regione“ (Nr. S-PD-22-77) lėšų.

Pagrindinis renginio tikslas – dabartinių ir paleoekologinės genomikos pokyčių paaiškinimas. Susitikimo metu vyko simpoziumas su žodinių ir stendinių pranešimų sesijomis, praktiniai seminarai ankstyvosios karjeros tyrėjams metabarkodavimo ir metagenomikos temomis, OBITools programinio paketo pristatymas, PAGES PaleoEcoGen darbo grupės dirbtuvės-seminaras, skirtas publikacijoms rašyti, DNR laboratorijų pristatymas, kurio metu buvo pasidalinta mintimis apie gerąsias ir blogąsias laboratorijų įrengimo praktikas, buvo diskutuojama su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduriama laboratorijose.

Daugiau informacijos apie konferenciją žr. interneto svetainėje adresu: https://pastglobalchanges.org/calendar/129294 ir https://events.hifis.net/event/811/timetable/#20230606.detailed

×