Simpoziumas „From the past to the present – the glacier dynamics in the central part of the Fennoscandian Ice Sheet“

Š. m. rugpjūčio 21–25 dienomis Kvartero tyrimų laboratorijos mokslininkai dalyvavo Tarptautinės kvartero tyrimų sąjungos Peribaltijos šalių darbo grupės simpoziume „From the past to the present – the glacier dynamics in the central part of the Fennoscandian Ice Sheet“ Suomijoje.

Seminaro metu pristatyti du žodiniai ir du stendiniai pranešimai. Prof. dr. A. Bitinas perskaitė žodinį pranešimą „South-eastern Baltic Sea: towards the reconstruction of eustatic sea level rise“. Dr. V. Šeirienė žodinio pranešimo „Quantitative reconstructions of postglacial climate dynamics in Lithuania“ metu  pristatė vėlyvojo ledynmečio ir holoceno vasaros temperatūrų rekonstrukcijų rezultatus ir planuojamą šių tyrimų tąsą projekto CLIMTS apimtyje.

Geoarcheologinių tyrimų rezultatai buvo pateikti dr. D. Kisielienės stendiniame pranešime „The landscape dynamics during post-glacial in Kalviai Lake valley based on archeological-geological studies in Vilūnai 4 site (S Lithuania)“.

Dr. G. Kluczynska paruošė stendinį pranešimą „Late Glacial – mid-Holocene vegetation and environment dynamics in the NE Poland: an example of the multi-proxy record from Rajgrod site“. Seminaro metu užmegzti ryšiai su Lenkijos Liublino universiteto mokslininkais ir aptartos bendro projekto inicijavimo galimybės. Lauko ekskursijų metu aplankyti svarbūs ir įdomūs geologiniai objektai, diskutuota apie jų geologinę sandarą, genezę.

Sveikiname dr. Gražyną Kluczynską, kuri seminaro metu išrinkta  INQUA Peribaltijos šalių darbo grupės sekretore!

×