Stažuotė Berno universiteto Parazitologijos institute, Šveicarijoje

Šių metų rugsėjo 11–22 dienomis Gamtos tyrimų centro Genetikos laboratorijos doktorantė Agnė Baranauskaitė stažavosi Berno universiteto Parazitologijos institute, stažuotės vadovas dr. med. vet., PhD Gastón Moré. Stažuotės metu buvo įsisavinti ir įtvirtinti Lietuvoje dar netaikomi molekulinių rūšių identifikavimo iš aplinkos mėginių metodai, skirti Sarcocystis spp. ir kitiems pirmuonims (protozoa) (Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Besnoitia spp. ir Hammondia heydorni) identifikuoti. Išmokta qPGR metodu įvertinti pirmuonių (protozoa) koncentraciją gamtiniuose mėginiuose. Taip pat išbandyta išskirti iš skerdenos mėginių ir identifikuoti į pirmuonis (protozoa) panašią individualią (oo-)cistą. Pagrindinis dėmesys stažuotės metu buvo skiriamas naujų metodų, skirtų įvairiems pirmuonims (protozoa) nustatyti iš aplinkos mėginių, mokymuisi. Stažuotės metu taip pat buvo ištirta penkiolika aplinkos (vandens, šieno ir dirvožemio) mėginių, surinktų iš Lietuvoje esančių ūkių, norint nustatyti, ar juose nėra įvairių pirmuonių (protozoa) (Toxoplasma gondii, Neospora caninum, Hammondia heydorni, Besnoitia besnoiti ir Sarocystis spp.).

Paramos akademinei išvykai skyrimo sutartis su LMT Nr. S-DAK-23-65-97.

×