Studentų mokslinėje konferencijoje pristatyti tyrimų, atliktų Gamtos tyrimų centre, rezultatai

Gegužės 16–17 d. viešbutyje „Panorama“ įvyko Lietuvos mokslo tarybos organizuojama studentų mokslinė konferencija „Naujoji mokslininkų karta“. Tai jau tradicija tapęs renginys, organizuojamas nuo 2018 m., kurio metu pristatomi studentų vykdytų mokslinių tyrimų rezultatai. Renginyje kviečiami dalyvauti tiek studentai, tiek studentų tyrimų vadovai. Konferencijoje savo tyrimų rezultatus pristatė ir Gamtos tyrimų centre (GTC) tyrimus atlikusi Vilniaus universiteto geologijos bakalauro antro kurso studentė Augustė Ūsaitė. Mokslinių tyrimų projekto „Durpių susiskaidymo įtaka nuosėdų litologijai ir geocheminei sudėčiai: potencialių CO2 emisijų mažinimas“ vadovė – GTC mokslo darbuotoja dr. Laura Gedminienė. Šis projektas prisidėjo prie studentės mokslinės kvalifikacijos tobulinimo, suteikdamas galimybę gilintis į durpių geocheminę ir litologinę analizes, taikant skirtingus tyrimų metodus: litologinę sudėtį, cheminę analizę ir durpių pH nustatymą, kurių studentei neteko naudoti prieš projektą. Projekto metu buvo suteikta galimybė naudotis skenuojančiu elektroniniu mikroskopu „TM 3000“. Taip pat teko susipažinti su durpių skaidos nustatymo metodika LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje, Kaune. Dalyvavimas projekte leido įgyti praktinės patirties chemijos laboratorijoje, išplėsti žinias apie Žemės gelmes, durpių sudėtį, nuosėdų savybes, sedimentacijos sąlygas ir susidurti su realiais duomenų apdorojimo iššūkiais, naudojant RStudio programą. Taip pat projekto metu buvo galimybė tobulinti kritinio mąstymo ir rašymo įgūdžius: dirbti su moksliniais straipsniais, analizuoti literatūrą ir rengti struktūruotas išvadas bei ataskaitas. Projekto metu studentė taip pat įgijo įgūdžių, viešinant projekto metu gautus rezultatus. Ji sudalyvavo nacionalinėje konferencijoje „Chemija ir geomokslai“, pristatė stendinį pranešimą: Ūsaitė A., Gedminienė L. 2024 Durpių susiskaidymo įtaka nuosėdų litologijai ir geocheminei sudėčiai. Nacionalinė mokslinė konferencija „Chemija ir geomokslai 2024“ kovo 22 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakultetas.

Sveikiname sėkmingai pristačius projekto rezultatus ir linkime sėkmės ateityje.

×