Susitikimas dėl projekto vykdymo eigos ir iššūkių

Vasario 14–15 d. Lietuvos mokslų akademijoje įvyko mokslininkų iš Suomijos (prof. K. Lehtonen, dr. R. Turja (Suomijos aplinkos institutas)), Švedijos (prof. J. Sturve (Geteborgo universitetas), prof. E. Gorokhova, prof. B. Sundelin, dr. G. Alurralde (Stokholmo universitetas)), Lenkijos (prof. K. Pazdro (Lenkijos mokslų akademijos Okeanologijos institutas)), Estijos (dr. I. Kuprijanov, dr. N. Kolesova (Talino technikos universitetas)), Latvijos (dr. I. Bārda, dr. E. Strode (Latvijos vandens ekologijos institutas)), Italijos (prof. F. Regoli, dr. A. Nardi (Markės politechnikos universitetas)) ir Lietuvos (dr. M. Stankevičiūtė, dr. T. Makaras, dr. G. Sauliutė, dr. R. Valskienė, dr. Janina Pažusienė (Gamtos tyrimų centras, Ekotoksikologijos laboratorija)) susitikimas, kurio metu buvo aptarta projekto „New approaches in determining the impacts of chemical pollution to protect the biodiversity of the Baltic Sea – Detect2Protect (D2P)“ pagal Biodiversa+ BiodivProtect kvietimą „Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea“ vykdymo eiga ir iššūkiai. Susitikimą atidarė Gamtos tyrimų centro direktorius prof. Sigitas Podėnas. Projekto „Detect2Protect“ metu, dalyvaujant 7-ių šalių mokslininkams, bus tiriami ryšiai tarp cheminės taršos ir biologinės įvairovės nykimo bei sukurti įrankiai rizikai įvertinti įvairiose Baltijos jūros dalyse. Užsienio mokslininkai taip pat apsilankė Gamtos tyrimų centro Ekotoksikologijos laboratorijoje, kur buvo supažindinti su vykdomais tyrimais ir laboratorijos infrastruktūra.
Virginijos Valuckienės nuotraukos
×