Sustabdytas sutarčių vykdymas

Gamtos tyrimų centras, atsižvelgdamas ir reaguodamas į Europoje susiklosčiusią situaciją ir padėtį dėl Rusijos karinių veiksmų prieš Ukrainą, 2022 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-21 sustabdė sutarčių vykdymą su:

  • Baltarusijos mokslų akademijos V. F. Kuprevičiaus eksperimentinės botanikos institutu;
  • Baltarusijos mokslų akademijos Radiobiologijos institutu;
  • Baltarusijos mokslų akademijos Biologinių išteklių tyrimo moksliniu ir praktiniu centru;
  • Baltarusijos valstybiniu universitetu;
  • Rusijos mokslų akademijos P. P. Širšovo okeanologijos instituto Atlanto skyriumi (RMA OI AS);
  • Baltarusijos mokslų akademijos Centriniu botanikos sodu;
  • A. S. Puškino Bresto valstybiniu universitetu;
  • P. M. Mašerovo Vitebsko valstybiniu universitetu;
  • Baltarusijos mokslų akademijos Gamtos išteklių institutu;
  • Rusijos mokslų akademijos Zoologijos instituto Rybačio biologine stotimi.
×