Sveikiname dr. Eglę Malachovskienę apgynus daktaro disertaciją

Nuoširdžiai sveikiname dr. Eglę Malachovskienę apgynus gamtos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties daktaro disertaciją tema „Mikromicetų destrukcinė veikla, skaidant sėmenų aliejaus polimerų kompozitus su organinių gamybos atliekų užpildais, ir jos priklausomybė nuo aplinkos veiksnių”

(mokslinė vadovė – dr. Danguolė Bridžiuvienė; mokslinė konsultantė – prof. Jolita Ostrauskaitė).

Linkime visokeriopos sėkmės mokslinėje veikloje!

 

Gamtos tyrimų centro bendruomenė

×