Už lango vasara, o Gamtos tyrimų centro mokslininkai galvoja apie šaltį

Besibaigiant podoktorantūros stažuotės projektui „Didėjančio šalčio poveikis žieminio rapso poliaminų biosintezės dinamikai ir jos valdymo galimybės“ mokslininkai vertina projekto metu gautus rezultatus, dalijasi asmenine patirtimi ir pasiekimais.

„Paskatinta kitos tuometinės podoktorantūros stažuotojos, paraišką podoktorantūros stažuotei finansuoti Gamtos tyrimų centro Molekulinės ekologijos laboratorijoje pateikiau praėjus maždaug pusmečiui po disertacijos gynimo. Turiu pripažinti, kad šis projektas buvo tikras iššūkis, nes turimai idėjai įgyvendinti pradžioje trūko žinių, įgūdžių ir įrangos. O gautas rezultatas tai daugybės kolegų patirties sujungtos į vieną išdava. Dėkoju jiems visiems, kad man padėjo. Dabar, kai viskas pavyko net geriau nei planavome, belieka stebėtis, kaip taip viskas galėjo sėkmingai susidėlioti“ – įspūdžiais dalijasi stažuotoja Elžbieta Jankovska-Bortkevič.

Vos prasidėjus dvejų metų trukmės projektui, stažuotoja dalyvavo trisdešimties dienų trukmės mokslinėje užsienio stažuotėje Bulgarijos mokslų akademijos Augalų fiziologijos ir genetikos instituto Augalų augimo ir vystymosi reguliatorių laboratorijoje (Sofija, Bulgarija), vadovaujant dr. Irinai Vasevai ir dr. Dessislavai Todorovai. Ten įgijo darbo RT-PCR metodu patirties, kurios reikėjo suplanuotam tikslui pasiekti.

Kalbant apie tyrimą, verta paminėti, kad rudens–žiemos laikotarpio meteorologinės sąlygos Lietuvoje ir kitose vidutinio klimato zonos šalyse apima gausų spektrą gamtinių reiškinių, kurių kombinacija ir epizodo trukmė lemia rapso žiemojimo kokybę. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad ši didžiulė galimų variantų įvairovė labai paini ir jos neįmanoma ištirti. Kita vertus, iš to galima pasiekti ir naudos. Kaip nutiko ir šiuo atveju. Pasirinkus vieną iš galimų žemos temperatūros pasireiškimo kombinacijų, atskleista iki šiol nestebėta augalo reakcija. Galbūt šis būdas, taikant kuo įvairesnes sąlygas, ir yra vertas dėmesio, norint pažinti visą mechanizmą?

Stažuotės metu buvo tiriama, kaip didėjančio šalčio sąlygos veikia augalų atsako į stresą elementų – poliaminų – metabolizmą ekonomiškai svarbiame augale – žieminiame rapse. Kartu tirti ir kitų augalų streso biožymenų pokyčiai. Nustatyta, kad tiriamosiomis sąlygomis vyksta intensyvi tirtų parametrų kaita. Taip pat nustatyta, kaip išorinis poveikis poliaminu putrescinu, aminorūgštimi prolinu ir putrescino inhibitoriumi veikia poliaminų ir glaudžiai susijusių streso biožymenų metabolizmą bei augalo išgyvenamumą didėjančio šalčio sąlygomis.

Tyrime naudotos specifinės aplinkos sąlygos leido praplėsti supratimą apie tiriamų parametrų veikimą ir tarpusavio sąveiką. Manome, kad būsimi augalų streso mechanizmo tyrimai įvairiose augalų rūšyse ir pagal įvairius specifinius aplinkos scenarijus bus naudingi, atsakant į daugelį esminių klausimų ir suteiks naujų įžvalgų, kuriant augalų apsaugos priemones. Plačiau su tyrimo rezultatais bus galima susipažinti tyrimo rezultatų pagrindu paruoštose publikacijose.

Stažuotoja dėkoja Lietuvos mokslo tarybai už suteiktą paramą, projekto vadovui už įkvepiantį vadovavimą, skirtą laiką ir pagalbą, Gamtos tyrimų centro Molekulinės ekologijos laboratorijai už suteiktą galimybę atlikti stažuotę ir visokeriopą pagalbą, publikacijų bendraautoriams už indėlį ir skirtą laiką, Augalų patologijos laboratorijai bei Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijai už suteiktą galimybę pasinaudoti įranga, Personalo, Viešųjų pirkimų ir Finansų skyrių bei Leidybos grupės darbuotojams už kantrybę ir šeimai už palaikymą.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0166) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Projekto vykdymo laikotarpiu darbo rezultatų pagrindu paruoštos trys mokslo publikacijos ir du knygų skyriai. Projekto rezultatai pristatyti dviejose tarptautinėse mokslo konferencijose stendinio ir žodinio pranešimo pavidalu. Pristatyti trys mokslo populiarinamieji straipsniai, dalyvauta trisdešimties dienų trukmės užsienio stažuotėje. Projekte praktiką atliko Lietuvos bakalaurantas ir magistrantas bei trys Erasmus+ programos dalyviai iš užsienio.

Informacija apie projektą:
Projekto vadovas: dr. Petras Prakas (Gamtos tyrimų centras, Molekulinės ekologijos laboratorija)
Stažuotoja: dr. Elžbieta Jankovska-Bortkevič
Stažuotės trukmė: 2021-06-15 – 2023-06-14
Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-23-0166
Podoktorantūros stažuotės akimirkos:

×