Virtuali paroda, skirta geologei ir geomorfologei habil. dr. Valerijai Čepulytei (1904–1987)

MOKSLUI PAAUKOTAS GYVENIMAS

HABIL. DR. VALERIJAI ČEPULYTEI – 120

 

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje parengta virtuali paroda, skirta geologės ir geomorfologės habil. dr. Valerijos Čepulytės (1904–1987) 120-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti.

Prieiga per internetą: <http://eparodos.mab.lt/s/mokslui-paaukotas-gyvenimas-habil-dr-valerijai-cepulytei-120>.

Parodoje eksponuojami pagrindiniai moksliniai darbai, dokumentai iš LMAVB Rankraščių skyriaus fondo, supažindinantys su mokslininkės biografija, moksline, kūrybine ir visuomenine veikla.

Valerijos Čepulytės fonde (F310) saugomi rankraščiai, mašinraščiai, korespondencija, asmeninio pobūdžio dokumentai, spaudiniai lietuvių rusų, lenkų, anglų, vokiečių kalbomis. Jį sudaro 708 vienetai. Fondas pačios autorės sutvarkytas ir 1986 m. perduotas saugoti bibliotekai.

Parodoje taip pat pateikiama medžiaga, saugoma Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Rankraščių fonde.

×