Visuotinis CONFREMUS veiklos susitikimas (The general CONFREMUS action meeting)

Mertoloje – jaukiame, viduramžių laikus menančiame miestelyje, įsikūrusiame ant kalvos virš Gvadjanos upės pietryčių Portugalijoje, Alentežo regione, neseniai įkurtoje biologinėje stotyje (EBM) vasario 5–7 d. įvyko baigiamasis COST CONFREMUS veiklos „Conservation of freshwater mussels: a pan-European approach – Dvigeldžių gėlavandenių moliuskų apsauga Europoje“ valdymo komiteto ir darbo grupių susitikimas. Granto valdytojas – Lenkijos MA Gamtos apsaugos institutas, vykdomojo komiteto pirmininkas – prof. habil. dr. Tadeusz Zając. Renginyje dalyvavo 27-ių Europos šalių atstovai. Pagrindinis susitikimo tikslas – apžvelgti COST CONFREMUS veiklos rezultatus, parengti galutinę ataskaitą ir aptarti tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvas gėlavandenių dvigeldžių moliuskų tyrimuose ir priemones, skirtas išsaugoti gėlavandenių dvigeldžių moliuskų rūšinę įvairovę ekosistemose. Projekto rezultatai atsispindės keliose kolektyvinėse monografijose.

CONFREMUS veiklos eigoje susiformavusi aktyvi tyrėjų grupė pradeda ruošti naują europinį aplinkosaugos projektą, kurio gaires aptarė susitikime. Pagrindinis jo tikslas išlieka tas pats – skirti didelį dėmesį gėlavandenių dvigeldžių moliuskų populiacijų būklei, jų dauginimuisi ir atkūrimui.

Lietuvos atstovai šioje veikloje – Gamtos tyrimų centro mokslininkai, P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vyresnieji mokslo darbuotojai dr. Virmantas Stunžėnas, dr. Romualda Petkevičiūtė ir dr. Gražina Stanevičiūtė. Romualda Petkevičiūtė pristatė pranešimą apie unioniduose parazituojančių trematodų lervų ir jų gyvenimo ciklų tyrimus. Kartu su bendraautoriais paruošta mokslinio straipsnio galutinė redakcija.

×